Inscriere/ReinscriereCALENDARUL ACTIVITĂȚILOR ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR – 2014-2015

I. REÎNSCRIEREA
31 martie - 17 aprilie – reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în anul școlar 2013-2014 și urmează să o frecventeze în anul școlar 2014 – 2015
24 aprilie afișarea listelor nominale ale copiilor reînscriși
25 aprilie afișarea situației locurilor disponibile după etapa de reînscriere.

II. ÎNSCRIEREA COPIILOR NOU VENIȚI
ETAPA I - DE ÎNSCRIERE
28 aprilie – 30 mai 2014 – înregistrarea solicitărilor la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar aflată pe prima poziție din cele trei opțiuni exprimate, în ordinea descrescătoare a preferințelor de înscriere în unitățile de învățământ cu nivel preșcolar care au locuri disponibile în anul școlar 2014 – 2015.
2 iunie – 3 iunie 2014 – faza I de admitere a cererilor.
2 - 3 iunie 2014 – analizarea și ierarhizarea dosarelor/cererilor pentru opțiunea 1.
3 iunie 2014 – afișarea listelor cu candidații admiși, respinși (dacă este cazul) și a locurilor rămase libere (dacă este cazul).
4 iunie – 5 iunie 2014 – faza a II-a de admitere a cererilor.
4 - 5 iunie 2014 - analizarea și ierarhizarea dosarelor/cererilor pentru opțiunea 2.
5 iunie 2014 – afișarea listelor cu candidații admiși, respinși (dacă este cazul) și a locurilor rămase libere (dacă este cazul).
6 iunie 2014 – faza a III-a de admitere a cererilor.
6 iunie 2014 – analizarea și ierarhizarea dosarelor/cererilor pentru opțiunea 3. Afișarea listelor cu candidații admiși, respinși (dacă este cazul) și a locurilor rămase libere (dacă este cazul).
6 iunie 2014 – Afișarea, la unitățile de învățământ, a listelor copiilor înscriși/admiși în grădiniță, pentru anul școlar 2014 – 2015, după prima etapă și numărul locurilor rămase disponibile după prima etapă de înscriere.

Observație! Unitățile de învățământ care nu mai au locuri disponibile după prima etapă nu pot primi cereri tip de înscriere pentru etapa a doua.

ETAPA a II-a DE ÎNSCRIERE

9 iunie – 04 iulie 2014, înregistrarea solicitărilor părinților/tutorii legali ai copiilor care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la această etapă la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar aflată pe prima poziție din cele trei opțiuni exprimate, în ordinea descrescătoare a preferințelor de înscriere.
7-8 iulie 2014, faza I de admitere a cererilor.
7 - 8 iulie 2014 – analizarea și ierarhizarea dosarelor/cererilor pentru opțiunea 1.
8 iulie 2014 – afișarea listelor cu candidații admiși, respinși (dacă este cazul) și a locurilor rămase libere (dacă este cazul).
9-10 iulie 2014, faza a II-a de admitere a cererilor.
9 - 10 iulie 2014 - analizarea și ierarhizarea dosarelor/cererilor pentru opțiunea 2.
10 iulie 2014 – afișarea listelor cu candidații admiși, respinși (dacă este cazul) și a locurilor rămase libere (dacă este cazul).
11 iulie 2014, faza a III-a de admitere a cererilor.
11 iulie 2014 – analizarea și ierarhizarea dosarelor/cererilor pentru opțiunea 3. Afișarea listelor cu candidații admiși, respinși (dacă este cazul) și a locurilor rămase libere (dacă este cazul).
12 iulie 2014, Afișarea, la fiecare unitate de învățământ, a listelor finale ale copiilor înscriși/admiși în grupa mică, mijlocie, mare, pentru anul școlar 2014 – 2015, după înmatricularea copiilor care împlinesc 3 ani între 01.09.2014 – 31.09.2014

Observație! Unitățile de învățământ care nu și-au ocupat locurile după cele două etape vor continua înscrierile până la începerea anului școlar 2014-2015.